Pääurakointi

– Tarkka, kattoalan välittävä pääurakoitsija.

Kattourakka kuin kattourakka, Tarkka hoitaa enemmän kuin katon.

Tarjoamme urakointipalvelun, joka on kaikille projektin osapuolille mahdollisimman vaivaton. Pystymme toteuttamaan myös erikoisemmat kohteet, emmekä arastele lähteä mukaan isoihin, haastavampiin kattourakoihin.

Katon pääurakoitsijana Tarkka huolehtii urakan sujuvasta läpiviemisestä.

Olemme erityisen tarkkoja siitä, että lupauksemme pitävät niin urakan aikana kuin sen jälkeenkin. Kokeneen kattotyön ammattilaistiimimme ansiosta pysymme asetetuissa aikatauluissa ja toimimme kustannustehokkaasti.

Olemme aktiivinen ja välittävä katon pääurakoitsija, joka osaa ennakoida ja löytää ratkaisut sekä vaihtoehdot urakan mahdollisiin vastoinkäymisiin jo ennen niiden ilmaantumista.

Urakan askeleet

1.Hanke­suunnittelu

Suunnitelman kautta urakka liikkeelle. Joko omaan kuntotarkastusraporttiin tai asiantuntijoiden suunnitelmiin, piirustuksiin ja työselostuksiin pohjautuen, lähdemme laskemaan tarjousta kokonaisuudelle. Jaamme projektia hyödyttäviä kokemuksiamme ja tarkennamme urakan yksityiskohtia yhdessä asiakkaan kanssa, jotta yllätyksiltä voidaan välttyä. Huolehdimme jo suunnitteluvaiheessa sekä kiinteistöä käyttävien että työntekijöidemme liikkumisen sekä tilojen käytön huolettomuudesta ja turvallisuudesta. Suunnittelemme tarkkaan työympäristön toimivuuden, työvaiheet ja työjärjestyksen, jotta pysymme asiakkaan aikataulutoiveessa. Samalla valikoimme parhaat materiaalit ja selvitämme huolellisesti suunnitelmissa vaaditut työtavat.

2.Tarjous urakalle

Lopullinen tarjous on hyvän hankesuunnittelun lopputulos. Esittelemme tarjouksessamme asiakkaalle selkeästi eri toteutusvaihtoehdot, sisältäen tarkan hintaerittelyn, joissa on otettu huomioon muun muassa kaikki tekniset asiakirjat – vastaamme tunnontarkasti asiakkaan kaikkiin tarpeisiin ja ehtoihin. Hinnoittelumme perustuu aina kohteeseen tehtyyn perusteelliseen tutustumiseen, tehokkaan toimitusketjumme hyödyntämiseen ja oikeudenmukaiseen korvauspolitiikkaan.

3.Urakka käytäntöön

Tarjous hyväksytty. Tarkan suunnittelun ja tarjouksen hyväksymisen jälkeen, pääsemme sujuvasti työn touhuun ja tutustumaan asiakkaaseen paremmin. Heti kättelyssä käymme läpi työn vaatimat lopulliset ehdot ja rajoitteet, katselmukset, viimeistelemme aluesuunnittelun ja huolehdimme mahdollisimman selkeästä sekä informatiivisesta tiedotuksesta kaikille projektin osapuolille – kerromme alueen käytöstä, mistä lisätietoja ja projektin aikataulusta. Emme jätä asioita arvailun varaan ja kohtelemme jokaista kohdetta omana uniikkina yksilönään.

4.Urakan aikana

Urakka etenee. Johdamme projektia järjestelmällisesti ja asiat ennakoiden. Oleellisen osana projektin etenemistä ovat viikkotarkastukset sekä omat sisäiset rakennustarkastukset, jotta tiedämme jatkuvasti missä mennään. Mahdollisten ylimääräisten muutostöiden tai ongelmien ilmaantuessa, osaamme toimia tehokkaasti ja esittää valmiit ratkaisut nopeasti hintoineen asiakkaalle, jotta päätöksenteko on nopeaa, eikä aikataulu veny. Asiakkaan projektin aikaisen laadunvalvonnan lisäksi suoritamme jatkuvaa omaa laaduntarkkailua hyvän jäljen varmistamiseksi.

5.Urakan luovutus

Urakka valmis. Urakoitsijan on aika tehdä asiakkaalle loppuselvitys, mikä Tarkan tapauksessa tarkoittaa käytännössä yhteenvetoa projektille. Emme jätä loppuraporttiin yllätyksiä, vaan kaikki on käyty läpi ja sovittu niin ennen projektin aloittamista kuin tarvittaessa sen aikanakin – kunnioitamme sopimusehtoja. Esitämme loppuraportin helppolukuisesti, tarkasti ja kuvilla havainnollistaen. Huolehdimme alueen tarkasta loppusiivouksesta ja järjestämme rakennusjätteiden asianmukaisen kierrätyksen.

6.Valmis

Asiakas pääsee nauttimaan käsityömme jäljestä. Urakan valmistuttua ojennamme asiakkaalle takuutodistukset sekä materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet pakattuna joko sähköiseen tai fyysiseen kansioon. Takuuaikana Tarkka lupaa hoitaa katon huoltamisen – koska välitämme uudesta katosta. Takuun umpeuduttua teemme vielä viimeisen takuutarkastuksen ja suoritamme tarvittavat loppusilaukset, ennen virallista, mahdollisimman sujuvaksi tehtyä täysluovutusta asiakkaalle.

Kehitämme Tarkan toimintaa jatkuvasti. Hallitsemme alan ajantasaisimman tiedon, oli kyseessä tekninen osaaminen, laatujärjestelmät, turvallisuus tai muut käytännön menetelmät. Näin pystymme takaamaan asiakkaille laadukkaan sekä kestävän työnjäljen.

Välitämme katoista, mutta ennen kaikkea katon alla olevista ihmisistä. Tarkka taistelee rohkeasti ajan patinaa vastaan kattotyön erityisosaajien eturintamassa, mielellään pääurakoitsijan roolissa.

Hoidamme aina tilaajavastuuvelvoitteemme – olemme virallisesti luotettava kumppani.

Ota meihin yhteyttä!

Leonti Saidenov
leonti.saidenov@tarkkakatto.fi
040 567 5678

Yhteystiedot

Tutustu Tarkan toteuttamiin kohteisiin

Kokemuksia Tarkka