Hankkija, Lohja

”Olemme täysin tyytyväisiä lopputulokseen ja suosittelisimme Tarkkaa myös muille.”

 

Hankkija Oy:n myymälän varastohallirakennuksen huonokuntoiset pellitykset, runkopuut sekä nosto-ovi vaativat uusimista.

Aiempien hyvien kokemuksien perusteella, pääurakoitsijaksi hankkeelle valikoitui Tarkka.

Rakennusprojektimme käsitti kylmän varastorakennuksen hounokuntoisen vaipan uusimisen, jossa vanha vesikatto, seinäpellitykset ja nosto-ovi purettiin ja korvattiin uusilla rakenteilla. Tarkka teki kilpailukykyisen tarjouksen ja projektipäälliköllämme oli heistä aikaisempia hyviä kokemuksia, joten valinta oli helppo tehdä, kertoo Hankkija Oy:n johtaja, Timo Vaara.

Kohteen haastavuutta lisäsi urakan toteutus sääalttiina, ilman suojaavaa telttaa. Etenkin turvallisuuden kannalta projekti oli vaativa, sillä siinä uusittiin kantavia palkkeja, samaan aikaan varastorakennuksen sisällä tapahtuvan toiminnan jatkuessa läpi remontin.

Projektiin pystyttiin lähtemään helposti, koska oli tehtynä hyvät valmiit suunnitelmat, joiden mukaan edetä. Katon raskaat puurakenteet ovat yleensä suojassa riittävän hyvin, mutta tässä tapauksessa nekin olivat tarpeellista uusia. Erityistä kohteessa oli myös rakennuksen nosto-oven uusiminen ja sen oviaukon kaventaminen teräspalkilla, urakkaa valvonut Vili Haapasaari kuvailee projektia.

Hankkija Oy:n myymälä, Inkoontie 21, Lohja

  • Kohde: varastohallirakennus
  • Koko: 1 000 m2 kattopinta-ala
  • Kattomateriaali: peltikatto
  • Urakka: katto- ja seinäpellitykset uusittiin, samalla uusittiin runkopuita sekä nosto-ovi

Vahvuutena valmistautuminen ja aktiivisuus, yhteistyö saumatonta – lopputulos tarkka

 

Valvoja Haapasaari on ollut mukana myös aiemmissa Tarkan vetämissä kohteissa.

Hyvää palautetta tulee erityisesti saumattomasta yhteistyöstä, valmistautumisesta sekä aktiivisuudesta läpi projektin.

Yhteistyö pääurakoitsija Tarkan kanssa oli saumatonta ja heidän kanssaan oli helppo kommunikoida. Kaikkiin asioihin, joista huomautettiin, tartuttiin nopeasti. Erityisesti valmistautuminen, aktiivisuus ja oikea-aikaisuus olivat minun silmissäni hyvää ja heidän vahvuuksiaan. He osaavat kysyä kysymykset etukäteen, ennemmin kuin siinä vaiheessa, kun olisi jo liian myöhäistä, Haapasaari sanoo yhteistyöstä.

Tarkka hoitaa hommansa hyvin. Esimerkiksi pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan suhde on ollut poikkeuksellisen sujuva. He osaavat hoitaa pää- ja aliurakoinnin välisen ketjun eli pääurakoitsija on oikeasti pääurakoitsijana hankkeessa, hän tarkentaa.

Myös Vaara puhuu sujuvuuden puolesta. Urakan lopputulokseen sekä sen tarkkuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Yhteistyö urakoitsijan eli Tarkan kanssa oli erittäin sujuvaa. Kaikesta paistoi läpi se, että urakoitsija pyrki mahdollisimman hyvään lopputulokseen. He paneutuivat huolella miettimään detaljitason pellitysratkaisuja, joilla projektissa tavoitteena ollut rakennuksen vaipan lintutiiveys saavutettiin. Urakoitsijan projektipäällikön asenne oli erinomainen, ja päivittäinen yhteistyö kiinteistössä toimivien työntekijöidemme kanssa onnistui hyvin. Myös työturvallisuus oli hankkeessa hyvällä tasolla.

Olemme täysin tyytyväisiä lopputulokseen ja suosittelisimme Tarkkaa myös muille, Vaara päättää.